This Page

has moved to a new address:

po nitce...: “Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim…”

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service